Styrelsen

Högvalta Bygdeförening styrs av styrelsen. Till sin hjälp har den kommiteér och andra ideellt arbetande medlemmar. Tillsammans driver vi Högvalta Bygdegård och planerar och genomför ett antal aktiviteter under året.

Ordförande *
Sekreterare Karin Bodin
Kassör Johan Brunzell

Valberedning Karin Danielsson
Revisor Carl-Johan Eriksson

* ordförande väljs på årsmöte 2023-03-19