Drogpolicy

Vid föreningens egna arrangemang där barn och ungdomar deltar gäller nolltolerans för alla droger inklusive tobaksbruk.

Policyn ska finnas väl synlig på anslagstavla i entréhallen och på föreningens hemsida.
Fastställd vid styrelsemöte 2015 – 03 – 18