Om föreningen

Högvalta bygdegårdsförening strävar efter att driva och utveckla bygdegården till en gemensam samlingspunkt. Vi vill att bygdegården ska kännas naturlig för alla åldersgrupper och alla ideella insatser är oerhört viktiga för att garantera föreningens fortlevnad.