Sagt på styrelsemötet

Här presenterar vi saxat innehåll från föreningens styrelseprotokoll.