Kommitéer

Våra olika kommittéer sköter mycket av det arbete som måste utföras för att verksamheten i bygdeföreningen ska fungera.

Programråd Anna Karin Jansson sammankallande
Christina Gabrielsson Kristina Nordström Peter Lindow
Ann-Sofi Eriksson Linnéa Eriksson Anna Grahn
Festkommitté Christina Gabrielsson sammankallande
Ulla Holm Anna Karin Jansson Nils-Gunnar Andersson
Idrottskommitté Lennart Holm sammankallande
Per Eklund Anne-Grete Holm Daniel Samuelsson
Mikael Andersson Erik Danielsson Joel Gabrielsson
Petter Nyberg Annika Lindgren  
Fastighetskommitté Jan-Erik Walldén sammankallande
Thomas Gabrielsson Mats Larsson Sivert Söderberg
Per-Gunnar Persebo Wim Dijkstra Henrik Andersson
Köksansvariga    
Kerstin Eriksson Marlene Lindh  
Städansvarig    
Eva Berntsson    
Uthyrningsansvarig    
Eva Hurmalainen    
ljudansvariga    
Henrik Grahn Anton Ljungqvist  
Utskick    
Ronald Robertsson Anna Karin Jansson  
Utskicksutdelare    
Ulf Svensson Göte Andersson Eva Eriksson
Kerstin Israelsson Fredrik Lindahl Wim Dijkstra
Nils-Gunnar Andersson