GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla inom EU. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL).

I och med detta meddelar styrelsen härmed att vi behandlar Högvalta bygdeförenings medlemmars personuppgifter enligt denna. De personuppgifter som vi hanterar om medlemmarna är namn och kontaktuppgifter samt eventuella fotografier på vår hemsida.

Ändamålet med att vi spar dessa uppgifter är att kunna administrera föreningens medlemsregister, dess styrelse med kommiteér samt bidragsansökningar till kommun och studieförbund. Fotografierna på hemsidan får mest ses som ett trevligt inslag men  vill du inte synas på något foto så går det bra att kontakta webmaster för hemsidan.

Alla uppgifter som vi behandlar uppdateras och gallras löpande vid förändring. För upplysningar eller registerutdrag kontakta styrelsen.