2016

ÅRSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2016

Årets stora grävinsats i bygden har äntligen resulterat i att de allra flesta Högvaltabor som valt fiberanslutning också fått sin dosa och kan nu koppla upp sig mot nätet via olika operatörer. Även Bygdegården är nu ansluten till nätet.Vår hemsida börjar fungera med Joakim Jansson som ansvarig. För att den ska bli riktigt bra får vi hjälpas åt med innehållet. Skicka tips och material till Joakim.Ett gammalt hus kräver sin tillsyn och under slutet av året har vi bl a bytt filter i vattenanläggningen och fått problem med avloppet. Sannolikt måste vi gräva upp och delvis lägga nytt under 2017. Föreningen har har också inhandlat 6 nya serveringsbord.Verksamheten i bygdegården är god. Måndagsfikat, med ett drygt 20-tal på närvarolistan, träffas regelbundet till livliga samtal och kaffedrickande med undantag av sommarmånaderna. En annat gäng som möts varje vecka är vävgruppen som också ansvarar för påskbasaren på palmsöndagen. Motionsgruppen fortsätter med sina promenader på onsdagseftermiddagarna varje vecka. Under vår och höst träffas bygdens yngre skolungdomar till fredagsmys under Marlene Linds ledning. Ett 10-tal barn träffas på fredagskvällarna till olika aktiviteter.Uthyrningen ger oss ett gott tillskott i kassan och en ny regelbunden hyresgäst är några golfentusiaster bl a från Högvalta som i slutet av året startat träningsverksamhet i lokalerna med hjälp av dator och ett stort fångstnät.Till julgransskakningen kom ca 30 personer varav endast 3 barn och vi får överväga hur vi fortsätter med den aktiviteten.Väderleken på den planerade idrottsdagen söndag den 14 februari inbjöd inte till skidåkning. De 15 personer som ändå kom fick lära sig hur man vallar sina skidor. Joakim Jansson, tidigare elitskidåkare, delade med sig av sina  gedigna kunskaper som han förmedlade på ett pedagogiskt utmärkt sätt. Dagen efter hade vi vår första biokväll. Filmen ”Jag är Ingrid” visades. 22 personer kom. Kvällen gav ett litet överskott genom försäljning av popcorn och dricka.Årsmötet den 6 mars lockade ingen storpublik,  24 medlemmar, men valberedningen hade gjort ett bra förberedelsearbete och alla uppdrag fick sina företrädare. Styrelsen förnyades och föryngrades då Ronja Lindgren och Jannica Roynezon valdes in. Förändring blev det även på några andra poster men de flesta fortsätter i sina olika uppdrag. Det stående inslaget med paketauktion gav drygt tusen kronor till kassan.Påskbasaren på palmsöndagens eftermiddag som vävgruppen ordnat med benäget bistånd av ytterligare några kvinnor gav över 6000 kr, serveringen inräknad, till föreningskassan. Lördagen den 14 maj annonserades vårens arbetsdag. En knappt handfull arbetare kom men deras flit var tillräcklig för att de mesta  utomhusarbeten avklarades. Inbjudan samma dag till en festkväll med melodifestivalen på storbild lockade några fler, fyra händer fulla. De närvarande kunde njuta av Kjell Lindström välsmakande kycklingwook med sallad bröd och dryck till det facila priset av 100 kr.Tidningen Värmlandsbygden gjorde samma vecka ett reportage från bydgegården som publicerades någon vecka senare. En bild på gubbarna på måndagsfikat illustrerade våra aktiviteter.Årets fågelskådakväll i slutet av maj lockade detta år en rekorddeltagande, 28 personer varav flera barn. Ett 30-tal olika arter kunde noteras av de fågelkunniga. Störst entusiasm väckte spåren efter vitryggig hackspett. På nationaldagen genomfördes en stolpvandring under kunnig ledning av Carl-Johan Östman. Vi inventerade de minnesstolpar föreningen under tidigare år placerat vid tidigare boplatser längs de gamla bygatorna Östra och Västra Högvalta dvs ”sjögatorna” ned till Väststuga och till Där Framme. Carl-Johan hade mycket intressant att berätta om den tidigare bebyggelsen länga dessa de oskiftade byarnas ursprungliga bygator.

Midsommarfirandet är vårt mest besökta arrangemang. Idrottskommittén har ansvaret för detta arrangemang och upprätthåller på detta sätt en god tradition. Ett hundratal gamla och unga deltog i de olika aktiviteterna. Inga övriga aktiviteter under sommaren.Årets stora satsning var ändå Högvalta Ting. Förberedelserna drog igång redan i april. Idén till detta ting kom från Annalena Nordström som så tragiskt gick ur tiden 2014. Hon var tillsammans med sin man Roland Persson idékläckare och motor bakom våra tidigare ting. Nu tog Ann-Sofi Eriksson över stafettpinnen och ledde projektet med säker hand. Flera föreningsmedlemmar lade ner ett stort arbete och resultatet blev mycket givande och lyckat. Under rubriken ”Kaffe med kopp” visades kaffekoppar, kannor, kokare, dukar och servetter i stor mängd men överskådligt och läckert presenterat. Här bidrog många i bygden med olika saker från sina samlingar, skåp och gömmor. Anna Nordström från Löfbergs Lila invigde utställningen och på söndagen presenterade företaget 3TEMP  sin kaffemaskinstillverkning. Under Ann-Sofis välorganiserade ledning hittade också alla saker tillbaka till sina ägare. Den mycket sevärda utställningen uppmärksammades på hela sista sidan i både NWT:s och VF:s lördagstidningar. AN kom och gjorde reportage från utställningen i efterhand. Reportaget kunde man ta del av i både tidningen och på webben. 22-23 oktober var utställning och servering öppen och sågs av ca 300 besökare. Kaffegästerna fick själva välja kopp med  fat som de sedan kunde ta med sig hem. Utställningen, inklusive ett stort lotteri, gav ett ekonomiskt netto på nära 20000 kr. Tingssamordnare Ann-Sofi ska ha ett stort tack för sin insats och hon själv tackade alla som ställt upp med en ”Dagens ros” i AN.Av våra traditionella samlingar återstod nu Minnenas kväll där vi den 20:de november samlade ett 20-tal personer som tittade på kartor över bygden och kompletterade med namn på fastigheterna. Året avslutades med byfesten med ca 55 närvarande i Missionshuset där några ungdomar från bygden bjöd på ett uppskattat luciatåg. Skönsjungande sånggrupp med Anna o Julia Danielsson och Helena Johannesson ökade också trevnaden liksom den obligatoriska Tomten.Trots avsaknaden av sommaraktiviteter är den ekonomiska ställningen relativt god. Vår flitiga kassör är observant på olika möjligheter till bidrag och månar om våra sponsorer: Westra Wermlands sparbank, L Johanssons fastigheter, Arvika Auktionsverk AB Kvarnen Sulvik och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi riktar givetvis ett tack till dem.En engagerad styrelse bidrar också med sitt kunnande till ett bra resultat. Styrelsen har under året haft 9 sammanträden och bestått av Nils-Gunnar Andersson (ordf), Karin Bodin (sker), Eva Eriksson (kassör), Peter Danielsson, Ann-Britt Johansson, Ronja Lindgren, Kristina Nordström, Hans-Erik Pihlgren, Roland Persson, Jannica Roynezon, Agneta Svensson och Jan-Erik WalldénAlla som åtagit sig olika uppgifter och/eller deltagit i de olika aktiviteterna ska ha ett stort tack. Det är ju det som är vår bygdeförening. Tack till alla som på olika sätt bidragit verksamheten och därmed bygdeföreningens fortlevnad.Högvalta i mars 2017 Nils-Gunnar Andersson (ordf)