Årsberättelser

ÅRSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2017

Några större händelser i bygden finns inte att registrera under 2017 men snart kommer ombyggnaden av 61:an att påverka vårt dagliga liv och för framtiden förändra framkomligheten.

Bygdegårdsföreningen lever vidare med i stort sett bibehållet medlemsantal. Medlemsavgifterna är basen för vår fortsatta existens.

Informationen till våra medlemmar sker fortfarande främsta via utskick dvs lappar i brevlådorna i Högvalta, Mellbyn och Rud samt till medlemmar inne i Arvikas centrum. Förra verksamhetsårets ambition att via mail nå de flesta av våra medlemmar har ännu inte blivit verklighet då många mailadresser saknas eller är inaktuella men vi arbetar på att genomföra den. Viktigare är att hemsidan fungerar vilket förutsätter att ansvarig webmaster får information och material. Här finns också en förbättringspotential.

Under året har bjudits en ganska omfattande programverksamhet. Året började med en grötfest som ersatt julgransskakningen men där dans kring granen och besök av Tomten fortsatt finns på programmet. Drygt 20 deltagare varav några barn. I februari visades ”En man som heter Ove” i vår nystartade filmklubb  som i  oktober  visade  ”La la Land” och senare ”Hidden figures”.  Ett trettiotal medlemskort såldes. I mars genomfördes årsmötet med paketauktion. Palmsöndagen är dagen för påskbasaren  med ett 40-tal besökare. Kassan förbättrades med dryga 6000 kr. 13 maj var  det dags för städdag på förmiddagen med 9 aktiva och senare på kvällen samlades 25 personer för att följa årets melodifestivalsfinal på storbild.

Den årliga fågelskådningspromenaden samlade 16 deltagare som noggrant noterade alla fåglar som någon/några av deltagarna uppfattade med syn och/eller hörsel. Midsommar firades delvis i regn men med ett 60-tal besökare och gav ett tillskott på dryga 2000 kr till kassan.

I juli var bygdegården uthyrd till O-ringendeltagare vilket ökade årets hyresinkomsterna betydligt men förutsatte också en investering i en duschkabin.

I september genomfördes stolpvandringen i Kälkessäter och Rud med en mycket väl förberedd Carl-Johan Östman som guide. Tyvärr var vi totalt bara 5 deltagare men allt finns väl dokumenterat i en pärm i Bygdegården. I oktober ordnades en länge emotsedd PUB-kväll med musikanterna Vargton som förutom musiken också levererade ett musikquiz. En mycket uppskattad kväll av de 45 besökarna.

I november var det dags för nävgröt och fläsk på Minnenas kväll där Eva Eriksson berättade intressanta reseminnen från Tanzania. Årets kommittéfestansvariga bjöd på sig själva då gästerna fick ett antal ovanliga erfarenheter beskrivna, för att sedan ange vilken persons erfarenheter det var. Det blev få rätt men många överraskningar. Årets avslutande aktivitet är Byfesten i Missionshuset som brukar samla många medlemmar och andra intresserade, i år ca 75 personer, som kunde avnjuta kaffe med lussekatt, pepparkakor och tårtbuffe´  och givetvis ett luciatåg i år förstärkt med inlånade barnen Erlandsson från Jössefors. Lovisa Andersson och Maja-Lena Höglund sjöng också några jazzlåtar med julanknytning ackompanjerade av David Engström vid pianot.

Ett par större investeríngar har gjorts under året. Först installationen av bredband och sedan nämnda duschkabin. Vår kassör har fixat Swish, nytt organisationsnummer vilket också medförde ett nytt kontonummer för föreningen.

I våra fasta grupper pågår regelbundna aktiviteter. I promenadgruppen deltar av och till 5 personer. I Vävgruppen finns nu 7 deltagare, Fredagsmyset samlar 10 deltagare och Måndagsfikat har ett 20-tal herrar inskrivna. Mellan 10 -15 personer deltar varje måndag.

All denna aktivitet förutsätter en stor insats av frivilliga som köksansvariga och serveringspersonal, ansvarig för uthyrning, hemsida, städning, ljud och bild, föreningsinfo samt utdelare av desamma, programråd, fastighetskommitte´, idrottskommitté, pubkommitté, valberedning, revisorer och många flera. Allas engagemang och insatser är nödvändiga för en levande förening.

I styrelsen, som haft 8 sammanträden under året, har följande personer varit engagerade: Nils-Gunnar Andersson (ordf), Karin Bodin (sekr), Eva Eriksson (kassör), Peter Danielsson, Henrik Grahn, Ann-Britt Johansson, Ronja Lindgren, Kristina Nordström, Hans-Erik Pihlgren, Roland Persson, Jannica Roynezon och Agneta Svensson.

Ett stort tack till alla som bidragit till ett innehållsrikt år med förhoppning om att nästa år fortsätter i samma goda och engagerade anda.

Styrelsen i mars 2018