Styrelsen

Högvalta Bygdeförening styrs av styrelsen. Till sin hjälp har den kommiteér och andra ideellt arbetande medlemmar. Tillsammans driver vi Högvalta Bygdegård och planerar och genomför ett antal aktiviteter under året.

Ordförande Joakim Jansson
Sekreterare Karin Bodin
Kassör Heikki Hurmalainen

Valberedning Karin Danielsson
Revisor Carl-Johan Eriksson