Styrelsen

Högvalta Bygdeförening styrs av styrelsen. Till sin hjälp har den kommiteér och andra ideellt arbetande medlemmar. Tillsammans driver vi Högvalta Bygdegård och planerar och genomför ett antal aktiviteter under året.

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Joakim Jansson
Mellbyn Struperud
Heikki Hurmalainen
Högvalta Gamla Affären
Karin Bodin
Mellbyn Karlslund
Ledamöter
Ann-Britt Johansson

Kristina Nordström

Henrik Grahn
Hans-Erik Pihlgren Agnetha Svensson Linus Jansson
Suppleanter
Mats Larsson Eva Eriksson Peter Danielsson
Revisorer
Birgitta Nordström Ulrika Sundberg