Filmklubben

Filmklubben kommer att läggas ner under 2020 då intresset är för lågt.

Högvalta Bygdegård har en filmklubb som är ansluten till Swedishfilm. Detta innebär att vi kan visa film i bygdegården för medlemmar i filmklubben.

Medlemsskap löser du i samband med filmvisning, kostnad 50 kr.

Nästa filmvisning: 11 december 2019 kl. 19:00
Vi bestämmer film på plats

Förslag på kommande filmer:

  • Lyrro
  • Bohemian Rapsody
  • Amundsen
  • Herr och Fru Adelman
  • Mamma Mia
  • Green Book
  • The Favourite
  • Kungen av Atlantis