Välkommen till Högvalta Ting 22-23 oktober 2022!

Högvalta bygdegård och Mellbyns missionhus

Program
Lördag

Kl 11-16 Högvalta Ting är öppet, servering
Kl 12 Invigning av Hans Karlsson
Kl 13.30 Föredrag av Nätverk för ett hållbart Arvika

Utställning av återbrukade saker och konstverk i bygdegården. Från Arvika konsthantverk deltar Irene Jansson, Therese Henner, Joel Stuart-Beck, Birgitta Nordström och Marita Olsson. Dessutom Nina Zetterqvist, Elisabeth Skoglund, Monika Johansson-Fisk och bygdeföreningens medlemmar
Pysselbord för barnen med återbruksmaterial som sedan ställs ut.
Vi har information från Nätverk för ett hållbart Arvika, workshop för lagning av kläder och annan textil och information om Möjligheternas kommun där du har möjlighet att berätta var det finns hus som står öde. Workshop inom byggnadsvård.

Söndag

Kl 11-16 Högvalta Ting är öppet, servering
Kl 12 Ica – hur gör vi för att minska matsvinnet?
Kl 14 Paneldebatt i Missionshuset med Röda korset, PMU (Pingstmissionens utvecklingsarbete) och Lilla Kråkan som alla jobbar med second hand-handel och ett hållbart tänk.
Under lördag och söndag håller serveringen öppet med 7 sorters kakor, kaffe/te/Festis och korv med bröd.
Det kommer finnas blomskott av olika sorter och även ved att köpa.
Ett stort lotteri med många fina vinster startas och kommer avslutas vid Byfesten den 3 december.

Varmt välkomna!

Affisch Högvalta Ting 2022